PRO ŘIDIČE

Společnost BAUER Solution s.r.o. se specializuje na přepravy BDF., tzn. přepravy výměnných nástaveb. Tyto přepravy zabezpečujeme dopravní technikou: nákladní vozidlo s klasickým dvouosým vlekem s ojí.

Tandemové připojení, které není vhodné pro tenhle typ přeprav nemáme v portfoliu dopravní techniky. 

Je všeobecně známo, že obsluha této soupravy je pro řidiče náročnější, ale pokud se řidič naučí s touto technologií manipulovat, tak ocení její použitelnost a pohodlí při práci. Naše společnost má bohaté zkušenosti se zaškolením řidičů, kteří poprvé řídíli auto s klasickým vlekem. Během krátké doby díky našemu přístupu a trpělivosti zaškolovaného šoféra jsme schopni nového řidiče samostatně nasadit do provozu.

Naše společnost v současné době objednává jen novou LUXUSNÍ dopravní techniku Mrcedes Benz. Jelikož dbáme na vytvoření prémiové dopravní společnosti, osazujeme vozidla i přípoje spousty imageovými doplňky.

Díky této nově nastavené strategii svěříme vozidlo jen řidiči, který má k práci kladný vztah. Nečekáme na řidiče, kteří mají toto povolaní jen za možnost lepšího výdělku.

Není třeba mít obavy, je třeba mít přirozený respekt a chuť se naučit to, co umí jen málo řidičů…

Jan Bauer